Оржицька школа школа школа

 


Меню сайту
Категорії розділу
Наші розробки [0]
Установчі документи школи [5]
Наше опитування
Оцініть наш сайт
Всього відповідей: 339
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Каталог статей

Головна » Статті » Установчі документи школи

Статут опорного закладу
Статут опорного закладу
Загальна частина
1.Опорний заклад «Оржицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені І.Я.Франка Оржицької районної ради Полтавської області» ( далі - Опорний заклад) створений згідно чинного законодавства, рішенням п’ятнадцятої сесії районної ради сьомого скликання від 14 квітня 2017 року № 306 «Про затвердження результатів районного конкурсу на кращий проект опорної школи освітнього округу та визначення опорних закладів Оржицького району», знаходиться у комунальній власності територіальної громади Оржицького району Полтавської області.
Скорочена назва закладу – Оржицький ОЗ.
2.Засновником (власником) опорного закладу «Оржицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені І.Я.Франка Оржицької районної ради Полтавської області» є Оржицька районна рада Полтавської області.
3.Опорний заклад «Оржицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені І.Я.Франка Оржицької районної ради Полтавської області» є юридичною особою - ідентифікаційний код 23548982, має рахунок в органах Казначейства, самостійний баланс, штамп, печатку.
Юридична адреса:
37700, Полтавська область, Оржицький район,
смт Оржиця, вул.Центральна, 16, телефон 91456.
4.Опорний заклад заклад «Оржицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені І.Я.Франка Оржицької районної ради Полтавської області» є центром освітнього округу, затвердженого рішенням дев’ятої сесії Оржицької районної ради шостого скликання від 19 серпня 2011 року «Про створення освітніх округів».
5.До складу опорного закладу «Оржицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені І.Я.Франка Оржицької районної ради Полтавської області» входять філії, затверджені відповідним рішенням Засновника згідно чинного законодавства.
6. Філія опорного закладу – територіально відокремлений структурний підрозділ, утворений з метою надання освітніх послуг у сфері початкової та базової загальної середньої освіти за місцем проживання.
7.Філія не є юридичною особою і діє на підставі Положення, затвердженого Засновником в установленому порядку. Філія виконує функції початкової та основної школи ( за рішенням Засновника).
8. Опорний навчальний заклад в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Постановами Верховної Ради, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, інших центральних органів виконавчої влади, Положенням про освітній округ, іншими законодавчими актами України, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, власним Статутом та Положенням про філії.
9.Опорний заклад – загальноосвітній навчальний заклад, що надає повну загальну середню освіту, забезпечений кваліфікованими педагогічними кадрами, має сучасну матеріально-технічну і навчально-методичну базу, зручне розташування і забезпечує допрофільну підготовку та профільне навчання, поглиблене вивчення окремих предметів, здійснює науково-теоретичну і практичну підготовку учнівської молоді.
10.Опорний заклад здійснює освітню діяльність з урахуванням потреб осіб з інвалідністю, з особливими освітніми потребами; організовує підвезення учнів (вихованців) та педагогічних працівників до опорного закладу та філій і до місця проживання.
11. Головною метою та завданнями діяльності Опорного закладу є:
- створення єдиного освітнього простору;
- створення єдиної системи виховної роботи;
- забезпечення рівного доступу осіб до якісної освіти, в тому числі, осіб з особливими освітніми потребами;
-створення умов для здобуття особами загальної середньої освіти, впровадження допрофільної підготовки і профільного навчання, поглибленого вивчення окремих предметів, забезпечення всебічного розвитку особи, а також допрофесійного навчання незалежно від місця їх проживання;
- розробка та застосування сучасних педагогічних технологій, апробація освітніх інновацій, що суттєво поліпшують результати навчально-виховного процесу;
- концентрація та ефективне використання наявних матеріально-технічних ресурсів суб’єктів округу, спрямованих на задоволення освітніх потреб учнів, їх модернізація;
- пошук, відбір, навчання, виховання та розвиток обдарованих і здібних дітей.
12.Опорний заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України, та власним Статутом.
13. Опорний заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:
безпечні умови освітньої діяльності;
дотримання державних стандартів освіти;
дотримання договірних зобов'язань з іншими суб'єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов'язань за міжнародними угодами;
дотримання фінансової дисципліни.
14.У Опорному закладі визначена українська мова навчання.
15. Опорний заклад «Оржицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені І.Я.Франка Оржицької районної ради Полтавської області» має право:
проходити в установленому порядку державну атестацію;
визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням із засновником;
запроваджувати поглиблене вивчення предметів та профілі навчання за згодою батьків та учнів;
визначати варіативну частину робочого навчального плану;
в установленому порядку розробляти та впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;
використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;
бути власником і розпорядником рухомого і нерухомого майна згідно з законодавством України та власним Статутом;
отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;
залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку визначеному законодавством України;
висвітлювати діяльність освітньої установи на власному Інтернет-сайті.
16. В Опорному закладі створюються та функціонують різні методичні об’єднання, творчі групи, до яких входять і педагогічні працівники філій.
17. Медичне обслуговування учнів та відповідні умови для його організації забезпечуються Засновником (власником) і здійснюються Оржицькою районною центральною лікарнею, Комунальним закладом «Оржицький центр первинної медично-санітарної допомоги», працівниками амбулаторій і ФАПів та медичною сестрою закладу.
18. Взаємовідносини Опорного закладу з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.
19. Опорний заклад та філії в його складі мають власну шкільну символіку.
20. Класи в Опорному закладі і його філіях формуються за погодженням з відділом освіти згідно з нормативами їх наповнюваності, встановленими законодавством, з урахуванням наявності приміщень, що відповідають санітарно-гігієнічним вимогам для здійснення навчально-виховного процесу, та відповідно до кількості поданих заяв про зарахування до закладу.
21.Філії, розташовані у селах і селищах, формують класи з урахуванням
демографічної ситуації, а в разі, коли кількість дітей менша за визначену нормативами їх наповнюваності, - організують заняття за індивідуальною формою навчання, в початкових класах – у з’єднаних класах (класах-комплектах).
22. Поділ класів на групи для вивчення окремих предметів в Опорному закладі здійснюється згідно з нормативами, встановленими МОН.

Зарахування учнів (вихованців) до опорного закладу та його філій
та їх відрахування
23. Зарахування учнів (вихованців) до Опорного закладу та його філій здійснюється відповідно до законодавства та оформляється наказом керівника опорного закладу.
24. Керівник Опорного закладу зобов’язаний ознайомити дітей та їх батьків або осіб, які їх замінюють, з порядком зарахування до закладу, його статутом, правилами внутрішнього розпорядку та іншими документами, що регламентують організацію навчально-виховного процесу.
25. Зарахування учнів до закладу здійснюється, як правило, до початку навчального року.
26.Для зарахування учня до закладу батьки або особи, які їх замінюють, подають заяву, копію свідоцтва про народження дитини, медичну довідку встановленого зразка, особову справу (крім дітей, які вступають до першого класу), до навчального закладу III ступеня - документ про відповідний рівень освіти.
27.До першого класу зараховуються, як правило, діти з шести років.
28.Переведення учнів (вихованців) закладів до наступного класу здійснюється у порядку, встановленому МОН.
У разі вибуття учня з населеного пункту батьки або особи, які їх замінюють, подають до закладу заяву із зазначенням причини вибуття.
У разі переходу учня до іншого навчального закладу для здобуття загальної середньої освіти батьки або особи, які їх замінюють, подають до закладу заяву із зазначенням причини переходу та довідку, що підтверджує факт зарахування дитини до іншого навчального закладу.
29.В Опорному закладі та його філіях, за бажанням їх батьків або осіб, які їх замінюють, при наявності належної навчально-матеріальної бази, педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу створюються групи продовженого дня. Групи створюються згідно нормативних документів. Зарахування до груп продовженого дня і відрахування дітей із них здійснюється наказом керівника Опорного закладу на підставі заяви батьків (осіб, які їх замінюють).
30. Режим роботи групи визначається відповідно рекомендацій МОН.
Організація навчально-виховного процесу
31.Опорний заклад та його філії планують свою роботу самостійно.
32. Навчально-виховний процес у закладі здійснюється відповідно до робочих навчальних планів, складених на основі типових навчальних планів, затверджених МОН.
33.Навчальні плани Опорного закладу та його філій розробляються керівництвом опорного закладу на основі типових навчальних планів ЗНЗ, затверджених МОН, з урахуванням особливостей контингенту учнів і потреб у здобутті загальної середньої освіти, наявного освітнього рівня та затверджуються в установленому порядку.
34.У вигляді додатків до робочого навчального плану додаються розклад уроків, режим роботи, перелік навчальних програм, за якими працює опорний заклад.
35. Опорний заклад та його філії забезпечують відповідність рівня загальної середньої освіти державним стандартам освіти, єдність навчання і виховання.
36. Опорний заклад та його філії працюють за навчальними програмами, підручниками, посібниками, що мають відповідний гриф МОН, і забезпечують виконання навчально-виховних завдань на кожному ступені навчання відповідно до вікових особливостей та природних здібностей дітей.
37. Опорний заклад та його філії обирають форми, засоби і методи навчання та виховання відповідно до Законів України "Про освіту", "Про загальну середню освіту" та свого Статуту з урахуванням специфіки закладу, профілю та інших особливостей організації навчально-виховного процесу.
38. Філії розташовані у селах і селищах з дотриманням педагогічних та санітарно-гігієнічних вимог та за погодженням з директором опорного закладу можуть створювати у своєму складі з’єднані класи (класи-комплекти) початкової школи, відповідно до Положення про з’єднаний клас (клас-комплект) початкової школи у філії опорного закладу затверджує МОН.
39.Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники опорного закладу та його філій самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф МОН, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів.
40. Опорний заклад та його філії здійснюють навчально-виховний процес за груповою та індивідуальною формою навчання.
41.Дистанційне, індивідуальне навчання та навчання екстерном організовується у порядку, визначеному МОН.
42. Відповідно до поданих батьками або особами, які їх замінюють, заяв заклад за погодженням з відділом освіти створює умови для прискореного навчання та навчання екстерном, організовує інклюзивні класи.
43. Опорний заклад та його філії можуть виконувати освітні програми і надавати платні послуги на договірній основі згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України.
44. Навчальний рік у закладі починається 1 вересня і закінчується не пізніше 1 липня наступного року.
45. Структура навчального року (тривалість навчальних занять, поділ на чверті, семестри (триместри) та режим роботи опорного закладу та його філій встановлюються директором опорного закладу у межах часу, передбаченого робочим навчальним планом, за погодженням з відділом освіти.
46. Загальна тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менш як 30 календарних днів.
47. Тривалість уроків у закладі становить: у 1-х класах - 35 хвилин, у 2-4-х класах - 40 хвилин, у 5-11-х (12-х) - 45 хвилин.
48. Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з відділом освіти та державної санітарно-епідеміологічної служби.
49. Для учнів 5-9-х класів допускається проведення підряд двох уроків під час лабораторних і контрольних робіт, написання творів, а також уроків трудового навчання. У 10-11-х (12-х) класах допускається проведення підряд двох уроків з одного предмета інваріантної та варіативної частини навчального плану і профільних дисциплін (предметів).
50. У класах з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів допускається проведення підряд двох уроків з одного предмета інваріантної та варіативної частини.
51. Заклад може обрати інші, крім уроку, форми організації навчально-виховного процесу.
52. Тривалість перерв між уроками встановлюється з урахуванням потреби в організації активного відпочинку і харчування учнів, але не менш як 10 хвилин, великої перерви (після другого або третього уроку) - 20 хвилин.
53. Розклад уроків опорного закладу та його філії складається відповідно до робочого навчального плану закладу з дотриманням педагогічних та санітарно-гігієнічних вимог і затверджується директором опорного закладу.
54. Відволікання учнів від навчальних занять для провадження інших видів діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством).
55. Залучення учнів до видів діяльності, не передбачених навчальною програмою та робочим навчальним планом закладу, дозволяється лише за їх згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють.
56. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням вимог навчальних програм та індивідуальних особливостей учнів.
57. Домашні завдання учням 1-х класів не задаються.
Оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців)
58. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) закладів визначаються МОН.
59. Облік навчальних досягнень учнів (вихованців) протягом навчального року здійснюється у класних журналах, інструкції про ведення яких затверджуються МОН. Результати навчальної діяльності за рік заносяться до особових справ учнів.
60. У першому класі дається словесна характеристика знань, умінь і навичок учнів. За рішенням педагогічної ради навчального закладу може надаватися словесна характеристика знань, умінь і навичок учнів другого класу.
61. У наступних класах оцінювання здійснюється відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців).
62. Оцінки з поведінки, за участь у суспільно корисній, громадській діяльності учням не виставляються.
63. Навчання у випускних (4-х, 9-х і 11-х (12-х) класах закладу завершується державною підсумковою атестацією. Зміст, форма і порядок державної підсумкової атестації визначаються МОН.
64. В окремих випадках учні, які за станом здоров’я або з інших поважних причин можуть бути звільнені від державної підсумкової атестації у порядку, що встановлюється МОН та МОЗ.
65. Учні початкової школи, які протягом одного року навчання не засвоїли програмний матеріал, за поданням педагогічної ради та згодою батьків (осіб, які їх замінюють) направляються для обстеження фахівцями відповідної психолого-медико-педагогічної консультації. За висновками зазначеної консультації такі учні можуть продовжувати навчання в спеціальних школах (школах-інтернатах) або навчатися за індивідуальними навчальними планами і програмами за згодою батьків (осіб, які їх замінюють).
66. Учні початкової школи, які через поважні причини (хвороба, інші обставини) за результатами річного оцінювання не засвоїли скориговану до індивідуальних здібностей навчальну програму, можуть бути, як виняток, залишені для повторного навчання у тому самому класі за рішенням педагогічної ради та за згодою батьків (осіб, які їх замінюють).
67. За результатами навчання учням (випускникам) видається відповідний документ. Зразки документів про базову та повну загальну середню освіту затверджуються Кабінетом Міністрів України.
68.По закінченню початкової школи (в тому числі філії) видається табель успішності; по закінченню основної школи – свідоцтво поро базову загальну середню освіту; по закінченню навчального закладу – атестат про повну загальну середню освіту.
69.Випускникам опорного закладу ІІ-ІІІ ступеня та його філій, що виконуються функцію основної школи, відповідний документ про освіту видається опорним закладом.
70. Учням з порушенням розумового розвитку видається свідоцтво про базову загальну середню освіту за спеціальною програмою. Учням з помірною розумовою відсталістю видається довідка про закінчення повного курсу навчання за спеціальною програмою.
71. Випускникам 9-х, 11-х (12-х) класів, які не атестовані хоча б з одного предмета, видається табель успішності.
72.Учні, які не отримали документи про освіту, можуть продовжити навчання екстерном.
73. За відмінні успіхи в навчанні учні 2-8-х, 10-х (11-х) класів нагороджуються похвальним листом "За високі досягнення у навчанні", а випускники закладів III ступеня - похвальною грамотою "За особливі досягнення у вивченні окремих предметів", медалями - золотою "За високі досягнення у навчанні" або срібною "За досягнення у навчанні". За відмінні успіхи в навчанні випускникам закладу II ступеня видається свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою. Порядок нагородження учнів за відмінні успіхи у навчанні встановлюється МОН.
74. За успіхи у навчанні для учасників навчально-виховного процесу можуть встановлюватися різні форми морального і матеріального заохочення.
75. Свідоцтва про базову загальну середню освіту, атестати про повну загальну середню освіту та відповідні додатки до них реєструються у книгах обліку та видачі зазначених документів.
76. Контроль за дотриманням порядку видачі випускникам свідоцтв, атестатів, золотих і срібних медалей, похвальних грамот та листів здійснюється МОН, відділом освіти.
Виховний процес в Опорному закладі
77. Виховання учнів (вихованців) в Опорному закладі та його філіях здійснюється під час проведення уроків, в процесі позаурочної та позашкільної роботи.
78. Цілі виховного процесу в закладах визначаються на основі принципів, закладених у Конституції та законах України, інших нормативно-правових актах.
79. У закладах забороняється утворення та діяльність організаційних структур політичних партій, а також релігійних організацій і воєнізованих формувань.
80. Примусове залучення учнів (вихованців) закладів до вступу в будь-які об’єднання громадян, громадські, громадсько-політичні, релігійні організації і воєнізовані формування, а також до діяльності в зазначених організаціях, участі в агітаційній роботі та політичних акціях забороняється.
81. Дисципліна в Опорному закладі та його філіях дотримується на основі взаємоповаги усіх учасників навчально-виховного процесу, дотримання правил внутрішнього розпорядку та статуту навчального закладу.
82. Застосування методів фізичного та психічного насильства до учнів забороняється.
Учасники навчально-виховного процесу
83. Учасниками навчально-виховного процесу в опорному закладі та його філіях є учні (вихованці), педагогічні працівники, психологи, бібліотекарі, інші спеціалісти закладу, керівники, батьки або особи, які їх замінюють.
84. Статус, права та обов’язки учасників навчально-виховного процесу, їх права та обов’язки визначаються Законами України “Про освіту”, ”Про загальну середню освіту”, іншими актами законодавства, цим Статутом, правилами внутрішнього розпорядку закладу.
85. Учень (вихованець) - особа, яка навчається і виховується в навчальному закладі.
86. Учні (вихованці) Опорного закладу та його філій мають гарантоване державою право на:
доступність і безоплатність повної загальної середньої освіти у закладі;
вибір форми навчання, профільного напряму, факультативів, спецкурсів, позакласних занять;
безпечні і нешкідливі умови навчання та праці;
користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною базою закладів єдиного освітнього простору Опорного закладу і філій;
участь в різних видах навчальної, науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;
отримання додаткових, у тому числі платних, навчальних послуг;
перегляд результатів оцінювання навчальних досягнень з усіх предметів інваріантної та варіативної частини;
участь в роботі органів громадського самоврядування закладу;
участь в роботі добровільних самодіяльних об’єднань, творчих студій, клубів, гуртків, груп за інтересами тощо;
повагу людської гідності, вільне вираження поглядів, переконань;
захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насильства, від дій педагогічних та інших працівників, які порушують їх права, принижують честь і гідність.
87. Учні Опорного закладу зобов’язані:
оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками в обсязі не меншому, ніж визначено Державним стандартом загальної середньої освіти;
підвищувати свій загальний культурний рівень;
брати участь у пошуковій та науковій діяльності, передбаченій навчальними програмами та навчальним планом закладу, його Статутом;
дотримуватися вимог законодавства, моральних, етичних норм, поважати честь і гідність інших учнів та працівників;
виконувати вимоги педагогічних та інших працівників закладу відповідно до статуту та правил внутрішнього розпорядку закладу;
брати участь у різних видах трудової діяльності;
дбайливо ставитися до державного, громадського і особистого майна, майна інших учасників навчально-виховного процесу;
дотримуватися вимог Статуту, Правил внутрішнього розпорядку закладу;
дотримуватися правил особистої гігієни.
88. Учні закладу залучаються за їх згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють, до самообслуговування, різних видів суспільно корисної праці відповідно до Статуту і Правил внутрішнього розпорядку з урахуванням віку, статі, фізичних можливостей.
89. За невиконання учасниками навчально-виховного процесу своїх обов’язків, порушення Статуту, Правил внутрішнього розпорядку на них можуть накладатися стягнення відповідно до закону.
90. Педагогічним працівником повинна бути особа з високими моральними якостями, яка має відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, забезпечує результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я якої дає змогу виконувати професійні обов’язки в навчальних закладах системи загальної середньої освіти.
91. До педагогічної діяльності у закладах не допускаються особи, яким вона заборонена за медичними показаннями, за вироком суду. Перелік медичних протипоказань щодо провадження педагогічної діяльності встановлюється законодавством.
92. Призначення на посаду, звільнення з посади педагогічних та інших працівників в Опорному закладі та його філіях, інші трудові відносини регулюються законодавством про працю, Законом України "Про загальну середню освіту" та іншими законодавчими актами.
93. Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається відповідно до законодавства керівником опорного закладу і затверджується відділом освіти.
94. Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника.
95. Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише в разі зміни кількості годин для вивчення окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням вимог законодавства про працю.
96. Директор опорного закладу вносить пропозиції на призначення завідувача філією, призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями, навчально-дослідними ділянками, права та обов’язки яких визначаються нормативно-правовими актами МОН, Правилами внутрішнього розпорядку та Статутом закладу.
97. Не допускається відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків крім випадків, передбачених законодавством.
98. Залучення педагогічних працівників до участі у видах робіт, не передбачених робочим навчальним планом, навчальними програмами та іншими документами, що регламентують діяльність навчального закладу, здійснюється лише за їх згодою.
99. Педагогічні працівники опорного закладу та його філій закладу підлягають атестації відповідно до порядку, встановленого МОН.
100. За результатами атестації педагогічних працівників визначається їх відповідність займаній посаді, присвоюється кваліфікаційна категорія (спеціаліст, спеціаліст другої, першої, вищої категорії) та може бути присвоєно педагогічне звання “старший учитель”, “учитель (вихователь) - методист”, “педагог - організатор - методист” та інші.
101. Педагогічні працівники закладу мають право:
самостійно обирати форми, методи, способи навчальної роботи, не шкідливі для здоров’я учнів;
брати участь у роботі методичних об’єднань, нарад, зборів закладу та інших органів самоврядування закладу, в заходах, пов’язаних з організацією навчально-виховної роботи;
обирати форми та здійснювати підвищення своєї кваліфікації; навчатися у вищих навчальних закладах і закладах системи підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
проходити атестацію для здобуття відповідної кваліфікаційної категорії та отримувати її в разі успішного проходження атестації;
проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;
вносити керівництву закладу і відділу освіти пропозиції щодо поліпшення навчально-виховної роботи;
на соціальне і матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;
об’єднуватися у професійні спілки та бути членами інших громадських об’єднань, діяльність яких не заборонена законодавством;
порушувати питання захисту прав, професійної та людської честі і гідності.
102. Педагогічні працівники закладу зобов’язані:
забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм з дотриманням вимог Державного стандарту загальної середньої освіти;
контролювати рівень навчальних досягнень учнів;
нести відповідальність за відповідність оцінювання навчальних досягнень учнів критеріям оцінювання, затвердженим МОН, доводити результати навчальних досягнень учнів до відома дітей, батьків, осіб, що їх замінюють, керівника навчального закладу;
сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров’я;
виховувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;
виконувати Статут закладу, Правила внутрішнього розпорядку, умови трудового договору (контракту);
брати участь у роботі педагогічної ради;
виховувати в учнів шанобливе ставлення до батьків, жінок, старших за віком осіб; повагу до народних традицій та звичаїв, духовних і культурних надбань народу;
готувати учнів до самостійного життя з дотриманням принципів взаєморозуміння, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;
дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати особисту гідність учнів та їх батьків;
постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, рівень загальної і політичної культури;
виконувати накази і розпорядження директора опорного закладу, органів управління освітою, які не суперечать чинному законодавству;
вести відповідну документацію.
103. Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, Правила внутрішнього розпорядку закладу, не виконують посадових обов’язків, умови трудового договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи згідно із законодавством.
104.Права і обов’язки інших працівників та допоміжного персоналу регулюються трудовим законодавством, Статутом та Правилами внутрішнього розпорядку закладу.
105. Батьки учнів та особи, які їх замінюють, мають право:
обирати навчальний заклад та форми навчання і виховання дітей;
створювати батьківські громадські організації та брати участь в їх діяльності, обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;
звертатися до органів управління освітою, керівника опорного закладу і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;
приймати рішення про участь дитини в науковій, спортивній, трудовій, пошуковій та інноваційній діяльності закладу;
брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази закладу;
на захист законних інтересів дітей в органах громадського самоврядування закладу та у відповідних державних, судових органах.
106. Батьки та особи, які їх замінюють, є відповідальними за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти, їх виховання і зобов’язані:
створювати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;
забезпечувати дотримання дітьми вимог Статуту закладу;
поважати честь і гідність дитини та працівників закладу;
постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;
виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім’ї, державної та рідної мов; повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;
виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини.
107.У разі невиконання батьками та особами, які їх замінюють, обов’язків, передбачених законодавством, заклад може порушувати в установленому порядку клопотання про відповідальність таких осіб, у тому числі позбавлення їх батьківських прав.
Управління закладом

108. Управління Опорним закладом та його філіями здійснюється його Засновником(власником) – Оржицькою районною радою через відділ освіти Оржицької райдержадміністрації.
109. Керівництво опорним закладом здійснює його директор та заступники.
110. Директором Опорного закладу може бути громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менш як три роки, успішно пройшов атестацію керівних кадрів навчальних закладів у порядку, встановленому МОН.
111. Директор опорного закладу здійснює повноваження, визначені Положенням про загальноосвітній навчальний заклад.
112. Директор опорного закладу призначається на посаду та звільняється з посади відділом освіти за погодженням із Засновником (власником) після прийняття Оржицькою районною радою рішення про укладення чи розірвання контракту згідно із законодавством.
113.Заступники директора опорного закладу призначаються та звільняються з посади відповідним органом управління освітою за поданням директора опорного закладу.
114. Директор опорного закладу:
здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;
організовує навчально-виховний процес;
забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, якістю знань, умінь та навичок учнів;
відповідає за дотримання вимог Державного стандарту загальної середньої освіти, за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;
створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;
забезпечує дотримання вимог щодо охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, вимог техніки безпеки;
розпоряджається в установленому порядку майном Опорного закладу та його коштами;
забезпечує проведення поточних та капітальних ремонтів в межах бюджетних призначень з метою забезпечення належного утримання приміщень навчальних закладів;
підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;
сприяє залученню діячів науки, культури, членів творчих спілок, працівників підприємств, установ, організацій до навчально-виховного процесу, керівництва учнівськими об’єднаннями за інтересами;
забезпечує реалізацію права учнів на захист від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;
вживає заходів до запобігання вживанню учнями алкоголю, наркотиків;
контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів;
видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;
розробляє та погоджує, в установленому порядку, маршрути руху шкільних автобусів; забезпечує підвезення учнів та педагогічних працівників до місць навчання та додому, та інші заходи, пов’язані з організацією навчально-виховного процесу;
тісно співпрацює з керівниками філій з метою забезпечення єдиного освітнього простору;
щороку звітує про свою роботу на загальних зборах (конференціях).
115. Директор опорного закладу є головою педагогічної ради - постійно діючого колегіального органу управління закладом. До складу педагогічної ради входять педагогічні працівники опорного закладу та філій.
116. Засідання педагогічної ради проводяться у міру потреби, але не менш як чотири рази на рік.
117. Педагогічна рада розглядає питання:
удосконалення і методичного забезпечення навчально-виховного процесу;
планування та режиму роботи Опорного закладу;
варіативної складової робочого навчального плану;
переведення учнів (вихованців) до наступного класу і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за успіхи у навчанні;
підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;
участі в інноваційній та експериментальній діяльності закладу, співпраці з вищими навчальними закладами та науковими установами;
морального та матеріального заохочення учнів (вихованців) та працівників закладу;
морального заохочення батьків та осіб, що їх замінюють, та громадських діячів, які беруть участь в організації навчально-виховного процесу;
притягнення до дисциплінарної відповідальності учнів (вихованців), працівників закладу за невиконання ними своїх обов’язків;
педагогічна рада розглядає також інші питання, пов’язані з діяльністю закладу.
118. Органом громадського самоврядування опорного закладу є загальні збори (конференція) його колективу, що скликаються не менш як один раз на рік. Порядок скликання, повноваження, чисельність, склад загальних зборів (конференції) колективу визначаються статутом закладу і колективним договором. Загальні збори (конференція) заслуховують звіт директора про здійснення керівництва закладом, розглядають питання навчально-виховної, методичної, економічної і фінансово-господарської діяльності закладу.
119. В опорному закладі та його філіях за рішенням загальних зборів (конференції) створюється і діє рада закладу, діяльність якої регулюється цим статутом; учнівський комітет, батьківський комітет, методичні об’єднання, комісії, асоціації, положення про які розробляє і затверджує МОН. До складу ради закладу обираються представники педагогічного колективу, учнів (вихованців) школи II-III ступеня, батьків і громадськості. Представництво в раді й загальна її чисельність визначаються загальними зборами, конференцією навчального закладу. Рішення про дострокове припинення роботи члена ради з будь-яких причин приймається виключно загальними зборами (конференції). На чергових виборах склад ради оновлюється не менш ніж на третину.

Матеріально-технічна база
120. Матеріально-технічна база Опорного закладу включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі опорного закладу.
121. Майно опорного закладу та його філій знаходиться на правах оперативного управління відповідно до чинного законодавства, рішення засновника, статуту опорного закладу, положень про філії та укладених угод.
122. Опорний заклад та його філії відповідно до чинного законодавства користуються землею, іншими природними ресурсами і несуть відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.
123. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна навчального закладу проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані навчальному закладу внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.
124. Для забезпечення навчально-виховного процесу база Опорного закладу та його філій складається із навчальних кабінетів, майстерень, а також спортивного, актового залу, бібліотеки, медичного, лінгафонного і комп’ютерних кабінетів, їдальні та буфету.
125. Опорний заклад та його філії, відповідно до рішень місцевих рад, мають земельну ділянку, де розміщуються навчальні приміщення, спортивні та географічний майданчики, зона відпочинку, господарські будівлі тощо.

Фінансово-господарська діяльність

126. Опорний заклад є неприбутковою організацією.
127. Доходи (прибутки) закладу використовуються виключно для фінансування видатків на утримання закладу освіти, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямків діяльності, визначених цим статутом.
128. Передача активів здійснюється одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету в разі припинення юридичної особи ( у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення).
129. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), працівників (крім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.
130. Фінансування Опорного закладу здійснюється його Засновником (власником) або уповноваженим ним органом відповідно до законодавства.
131. Штатний розпис Опорного закладу та його філій розробляється директором опорного закладу та затверджується Засновником (власником) на підставі Типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів, що затверджені МОН.
132. Фінансово-господарська діяльність Опорного закладу проводиться відповідно до Бюджетного кодексу України, Законів України "Про освіту", "Про загальну середню освіту" та інших нормативно-правових актів.
133. Джерелами фінансування Опорного закладу є:
кошти відповідного бюджету (для державних та комунальних закладів) у розмірі, передбаченому нормативами фінансування загальної середньої освіти для забезпечення навчального процесу в обсязі, визначеному Державним стандартом загальної середньої освіти;
кошти, отримані за надання платних послуг;
доходи від реалізації продукції навчально-виробничих майстерень, навчально-дослідних ділянок, підсобних господарств, від передачі в оренду приміщень, споруд, обладнання;
благодійні внески юридичних та фізичних осіб;
інші джерела, не заборонені законодавством.
134. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в закладі визначається законодавством, нормативно-правовими актами МОН та інших центральних органів виконавчої влади, до сфери управління яких належать заклади. За рішенням засновника (власника) закладу бухгалтерський облік може здійснюватися самостійно або через централізовану бухгалтерію.
135. Заклад має право згідно із законодавством придбавати та орендувати необхідне обладнання та інші матеріальні ресурси, користуватися послугами підприємств, установ, організацій та фізичних осіб, фінансувати за рахунок власних коштів заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов працівників закладу.
136. Звітність про діяльність закладу ведеться відповідно до законодавства.
Міжнародне співробітництво
137. Опорний заклад за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, відповідного фінансування має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв’язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.
138. Заклад має право відповідно до законодавства укладати договори про співробітництво з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн.
139. Участь закладу у міжнародних програмах, проектах, учнівському та педагогічному обміні здійснюється відповідно до законодавства.
Контроль за діяльністю закладу
140. Державний нагляд (контроль) за діяльністю Опорного закладу та його філій здійснюється у порядку, визначеному законодавством та з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики у сфері загальної середньої освіти.
141. Державний нагляд (контроль) за діяльністю Опорного закладу та його філій здійснюються Державною інспекцією навчальних закладів, Засновником (власником) через відділ освіти Оржицької райдержадміністрації,
142. Основною формою державного контролю за діяльністю опорного закладу та його філій є державна атестація закладу, яка проводиться не рідше ніж один раз на десять років у порядку, встановленому МОН.
143. Атестованому закладу, що здійснює підготовку за рівнем базової або повної загальної середньої освіти, підтверджується право видачі документів про освіту державного зразка.
144. У період між атестацією проводяться перевірки (інспектування) закладу з питань, пов’язаних з навчально-виховною діяльністю. Зміст, види і періодичність таких перевірок визначаються залежно від стану навчально-виховної роботи, але не частіше як два рази на рік. Перевірки з питань, не пов’язаних з навчально-виховною роботою закладу, проводяться його Засновником (власником) відповідно до законодавства.
Реорганізація на ліквідація навчальних закладів
145. Засновник(власник) створює, змінює тип, ліквідовує та реорганізовує опорний заклад, його філії (у тому числі шляхом реорганізації підпорядкованих навчальних закладів відповідно до вимог законодавства).
146. Рішення про реорганізацію або ліквідацію опорного навчального закладу та його філій приймає Засновник (власник).Реорганізація Опорного навчального закладу відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення.
147. Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною Засновником (власником) , а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду - ліквідаційною комісією, призначеною цим органом. З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління навчальним закладом.
148. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Опорного навчального закладу, виявляє його дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його Засновнику (власнику).
149. У разі припинення функціонування Опорного закладу як юридичної особи внаслідок ліквідації, реорганізації передбачається передача активів одній чи кільком неприбутковим організаціям відповідного виду (визначених навчальних закладів-правонаступників відповідно до чинного законодавства) або зарахування до доходу бюджету.
Категорія: Установчі документи школи | Додав: tanyakolesnik86 (07.12.2017)
Переглядів: 170 | Рейтинг: 0.0/0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Форма входу
Логін:
Пароль:

Вихід

Пошук
Друзі сайту